Mechanical Nomad helping people in the gift comunity

 

THE HOW, on: what I do

Hopefully i can inspire many of you.
Quote; Don't fight the old system, Don't try to change it or the people in it.
create a new and better system that makes the old one obsolete, and maybe everyone will follow.


Brief introduction about how i make this work.

To start i want to explain that i want to do things right, and within the boundaries of our laws,
what suits me best and feels right to me. Paying taxes to be pressured in a system i do not want
to be part of. Does not in any way feels right to me. The things they do with this money, only
create many of our day to day challenges and boundaries. I want to avoid the possibility that my
money helps them acheve their distopic goals.

To save up for my pension sounds good, but not when it is forced and only allowed to use a
governement approved fund or cooparation.
Having an legal income from the things you do in life, helping people and following your passion.

for me, because altough i only feel aligned with the term 'free human' still posess a dutch pasport.
and for now i keep my self as "dutch citizen" for the time being. This means, everything i do is
regulated by dutch laws.

benefits
- no tax
- no tax papers
- maintaining only basic health ensurance
- no verplichte pensioen opbouw via corrupte instanties

Downsides:
It is all based on trust, thats beautiful, but only with the right people
not everyone supports this lifestyle
although taxfree, you allways need to find a way to make it work for all parties involved

Summary

Per Calendar year (2023), per 'schenker' (giver) in total to you.

5.677,- Euro taxfree to receive from your parrents (both of them together)
2.274,- Euro taxfree to receive from a dutch citizen (living in NL)
2.274,- Euro taxfree to receive from a dutch citizen (living outside of NL for more than 10jr)
2.274,- Euro taxfree to receive from a forener (has lived in NL and moved out more than 1jr ago)
2.274,- Euro taxfree to receive from a forener (never lived in NL)

woning WOZ waarde lijst
woning buitenland/ vakantie huis/ - hier geldt de marktwaarde van het moment van schenken.
auto - ANWB koerslijst lijst en of taxatie waarde
garagebox - hier geldt de marktwaarde van het moment van schenken.
stuk grond - hier geldt de marktwaarde van het moment van schenken.
aandelen
spullen - hier geldt de marktwaarde van het moment van schenken. bijvb marktplaats.nl ebay.nl.

Down below follows some basic explanation how i obtain a legal lawfull taxfree income.
I hope i can inspire more likeminded people to do this.
With each pont i put the official governement source links with the info
To obtain purity i will continu this information in dutch.

BELOW I WILL explain the following points mor in depth:

- Wat is een gift economie?
- Wat is een schenking?
- Belasting aangifte
- Gift of erfenis
- Gift en BTW
- Vrijwilligerswerk
- Vergoedingen
- Belasting aftrekbaar
- Verzekering

WAT IS EEN GIFT-ECONOMIE?

In een gift economie, worden goederen en diensten zonder enige verplichting verstrekt.
Het is een economisch systeem waarbij de circulatie van de gaven binnen de gemeenschap leidt tot
toename: toename van verbindingen, toename in relatiekracht. In dit verband zorgt hamsteren en
gierigheid juist voor een afname van welvaart. In de kern is Gift-Economie een verschuiving van
consumptie naar bijdrage, van transactie naar vertrouwen,
van schaarste naar overvloed, van isolatie naar gemeenschap, en een verschuiving van Mij naar Wij.

Links naar officiele webpagina van de overheid: alles over schenken en schenkbelasting
Belastingdienst Schenken
andere schenking
schenking uit het buitenland
Belastingdienst schenk belasting
Belastingdienst schenk belasting
Belastingdienst schenk belasting
Belastingdienst giften
Belastingdienst fondswervende activiteiten
ik krijg een schenking

Wat is een schenking?

Een schenking is iets van waarde dat u zomaar krijgt. Uw ouders geven u bijvoorbeeld een bedrag om
wat makkelijker een huis te kopen. Of u krijgt van uw oom en tante geld voor een reis die u gaat
maken. Ze vinden het fijn om het aan u te geven. En hoeven er niets voor terug.

In 2022 / 2023 mag iedereen u belastingvrij schenken ter waarde van 2.274,- euro
U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u
schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u bijvoorbeeld een bedrag van zowel uw
oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan 2.274.,- euro Krijgt u meer? Dan moet u
aangifte doen.
In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen tijdelijk met 1.000 euro verhoogd: van 2.244,- euro
naar 3.244,- euro Dit is besloten vanwege de coronacrisis. De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot
en met 31 december 2021. Daarna werden deze vrijstellingen weer lager. Houd daarmee rekening als u
een schenking wilt doen of krijgt.
- Link voor meer info: Belastingdienst ik krijg iets van iemand
Als er boven het vrijstellings bedrag word gegeven, zul je deze als ontvanger bij de belasting
moeten aangeven als schenking. Het is dan ook afhankelijk van wie deze schenking afkomstig is, wat
het belastings tarief zal zijn. Het belaste bedrag is het bedrag dat overblijft nadat het
vrijstellings tarief hier is afgehaald.
- Link voor meer info: Belasting tarieven

Ik krijg een schenking - moet ik aangifte doen?

Nee, enkel als de waarde van die schenking in 2022 / 2023 lager is dan 2.274,- euro Dit bedrag geldt
per schenker. Dat betekent dat u van verschillende personen 2.274,- euro belastingvrij mag ontvangen.
Voor de Schenkingen die meer waard zijn moet u wel aangifte doen,
- Link voor meer info: Belastingdienst schenkbelasting

Wie zijn partners voor de schenkbelasting?

Partners zien wij als 1 persoon, 1 schenker, voor de schenkbelasting. Krijgt u dus een schenking van
2 partners, bijvoorbeeld van uw opa en oma? Tel de waardes van de schenkingen dan bij elkaar op. U
moet aangifte doen als u de totale waarde hoger is dan de vrijstelling. Andersom geldt dit ook. Als
u en uw partner allebei een schenking van dezelfde persoon krijgen, telt u de waardes bij elkaar op.

- Ik ben getrouwd of heb een geregistreerde partner
- Ik ga binnenkort trouwen of ga een geregistreerd partnerschap aan
bent u nog niet getrouwd op de datum van de schenking, maar gaat u binnen een jaar na de schenking
trouwen? Of een geregistreerd partnerschap aan?
- ik woon samen, U hebt minimaal 2 jaar een samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting,
opgemaakt door de notaris. U bent allebei meerderjarig.
- ik woon samen, U staat minimaal 2 jaar allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de
Basisregistratie Personen (BRP) of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
- ik woon samen, U bent geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn
zijn bijvoorbeeld een vader en zijn dochter en een grootmoeder en haar kleinzoon.
- ik woon samen, Hebt u geen samenlevingscontract? En voldoet u wel aan alle andere voorwaarden
voor samenwoners? Dan bent u toch partners voor de schenkbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op
hetzelfde adres staat ingeschreven.
- Link voor meer info: Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

Woont uw schenker buiten Nederland?

En is hij of zij Nederlander? Dan hoeft u alleen aangifte te doen als hij of zij minder dan 10 jaar
geleden buiten Nederland is gaan wonen. Heeft de schenker een andere nationaliteit? En ging hij of
zij minder dan 1 jaar geleden buiten Nederland wonen? Dan moet u ook aangifte doen.
- Link voor meer info: Belastingdienst leeg

U krijgt een schenking waaraan voorwaarden verbonden zijn

Misschien krijgt u een schenking waarvan u een deel aan een goed doel moet geven. Of iemand schenkt
u een huis, op voorwaarde dat u de rest van de hypotheek aflost. U betaalt dan schenkbelasting over
de nettowaarde van de schenking. De nettowaarde is wat u overhoudt als u aan alle verplichtingen
hebt voldaan.
Iemand schenkt u een schilderij met een taxatiewaarde van 50.000,- euro Van de waarde van het schilderij
moet u 20.000,- euro aan een goed doel geven. U krijgt dan eigenlijk een schenking van 30.000,- euro
Dat is de waarde van de schenking.
- Link voor meer info: Belastingdienst materiele schenking

U krijgt een gift of erfenis

Een gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er staat geen rechtstreekse tegenprestatie van u
tegenover. Als u een gift krijgt, noemen we dit een schenking.
- Link voor meer info: Belastingdienst gift of erfenis

Gift en btw

Omdat u geen tegenprestatie levert voor een gift, hoeft u geen btw te betalen over giften.
Misschien moet u wel schenkbelasting betalen. Wilt u bepalen of u boven de maximumomzet voor
fondswervende activiteiten komt? Dan hoeft u daarbij giften niet mee te tellen.

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Of doet u vrijwilligerswerk,
maar krijgt u geen vergoeding voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding? Dan doet u een
gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift
mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.

wilt u uw gift aftrekken?
U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan:
- een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
- of een culturele ANBI
- een vereniging
- een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

U kunt een gift op twee manieren doen:
- als periodieke gift
- U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
- als gewone gift
- U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Gift aan: U doet een periodieke gift U doet een gewone gift
ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Culturele ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Vereniging Aftrekbaar Niet aftrekbaar
Steunstichting SBBI Niet aftrekbaar Aftrekbaar

Hoeveel aftrek u krijgt is afhankelijk van het soort gift dat u geeft. Krijgt u een gift terug?
En hebt u voor die gift giftenaftrek gehad? Dan moet u het bedrag van die aftrek optellen bij uw
inkomen.
- Link voor meer info: Belastingdienst leeg

Vrijwilligers werk

U bent vrijwilliger als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:
- U verricht werkzaamheden voor:
- - een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
- - een sportvereniging of sportstichting
- - een ANBI
- U bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
- U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.

Gezien het niet altijd mogelijk is bedrijven, instanties, stichtingen of verenigingen te kunnen helpen met jouw inzet
kun je er voor kiezen om je als 'vrijwilliger' in te zetten.
U bent 21 jaar of ouder. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
In 2023 krijgt u een vergoeding van maximaal 5,- euro per uur, tot een maximum van 180,- euro
(2021: 180,- euro en 2020: 170),- euro per maand en tot een maximum van 1.800,- euro
(2021: 1.800,- euro en 2020: 1.700,- euro) per jaar.
Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.

U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het
tijdsbeslag van het werk. U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding
ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2023 maximaal 180,- euro (2021: 180,- euro en 2020: 170,- euro)
per maand en 1.800,- euro (2021: 1.800,- euro en 2020: 1.700,- euro) per jaar zijn. Deze
maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor
u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.

Krijgt u een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als de vergoeding kostendekkend is.
Dat wil zeggen dat u met deze vergoeding de kosten die u maakt kunt betalen. Als uw
vrijwilligersvergoeding bestaat uit een samenloop van een beloning voor arbeid en een vergoeding
voor werkelijk gemaakte kosten en de grenzen van 180,- euro per maand en 1.800,- euro per jaar
worden overschreden, dan geldt dat de totale vrijwilligersvergoeding belast is.
- Link voor meer info: Vrijwilligerswerk

Vergoeding voor inzet en voor kosten

Krijgt u behalve een vergoeding voor uw inzet ook een gespecificeerde kostenvergoeding? Dan hebt u
een vrijwilligersvergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U bent 21 jaar of ouder. En hebt u afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
U krijgt in 2023 een vergoeding van maximaal 5,- euro per uur, met een maximum van 180,- euro
(2021: 180,- euro en 2020: 170,- euro) per maand en 1.800,- euro (2021: 1.800,- euro en
2020: 1.700,- euro) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw
inzet. U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en
het tijdsbeslag van het werk. U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding
ontvangt.
Dan mag in 2023 de vergoeding maximaal 180,- euro (2021: 180,- euro en 2020: 170,- euro) per maand
en 1.800,- euro (2021: 1.800,- euro en 2020: 1.700,- euro) per jaar zijn. Deze maximumbedragen
gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
Als u in 2023 meer dan 180,- euro (2021: 180,- euro en 2020: 170),- euro per maand en 1.800,- euro
(2021: 1.800,- euro en 2020: 1.700,- euro) per jaar ontvangt, hebt u geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld
U bent vrijwilliger bij een vereniging. U bent ouder dan 21 jaar. U ontvangt een vergoeding van
4,- euro per uur. Daarnaast declareert u reiskosten. U ontvangt hiervoor iedere week 47,50. euro
Per maand ontvangt u 187,50 euro. Dat is meer dan het maximum per maand. U ontvangt geen
vrijwilligersvergoeding.

Vergoeding voor gemaakte kosten

Krijgt u alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast.
Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte
reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als u bijvoorbeeld voor het
vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven.
Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor
u rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van 0,19 euro per kilometer die
voor werknemers in loondienst geldt.

Belasting aftrekbaar

Als u vrijwilligerswerk doet, kunt u misschien giften aftrekken. U moet dan wel aan een aantal
voorwaarden voldoen.
In de volgende situaties kunt u misschien giften aftrekken:
- U ziet af van een vrijwilligersvergoeding.(voor een ANBI).
- U maakt kosten voor uw vrijwilligerswerk en u krijgt hiervoor geen vergoeding. Of u ziet af van
een vergoeding voor uw gemaakte kosten. (voor een ANBI).
- Link voor meer info: Vergoeding voor gemaakte kosten
- Link voor meer info: Vergoeding voor gemaakte kosten

Verzekering

In Nederland ben je verplicht als inwoner een basis verzekering te hebben. Hiernaast zul je als je
werkzaam bent zowel in loondienst als zakelijke ondernemer een bijbehorende extra verzekering moeten
hebben afgesloten. Iemand die in nederland 'zwart' werkt is niet verzekerd tijdens zijn
werkzaamheden. Iemand die thuis of bij vrienden of familie, kennisen of buren helpt zonder hier
direct iets voor in ruil krijgt is niet aan het werk. Hierdoor vallen de bezigheden onder de
persoonlijke zorgverzekering of aansprakelijkheids verzekering.

DISCLAIMER (Aansprakelijkheid)

- De inhoud op deze website is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

- Je bepaalt zelf de waarde van de informatie voor je eigen situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of laat
aangaande je plannen en projecten. We raden overigens vrijblijvend aan om eerst meerdere aanbieders te raadplegen als je informatie en advies wilt hebben over jouw specifieke situatie.

- De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

- De website bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft
en er daarom niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en/of actueel is.

Rolf E. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
- het gebruik van deze website en de inhoud, of de wijziging of het niet beschikbaar zijn van de website en de inhoud.
- het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of het niet beschikbaar zijn van de hyperlinks.

 


 

Bartehuur RauzerRods RE-design RE-solutions Mechanical Nomad